Conversie specialist nodig? (CRO)

Conversion Rate Optimization oftewel conversie optimalisatie is een essentieel onderdeel binnen online marketing. Je wilt immers dat de gebruikers van jouw website tot een bepaalde actie overgaan. Met CRO speel jij optimaal in op de wensen, behoeften en gedrag van jouw gebruikers. Zodat de conversie op jouw website omhoog gaat. Hier kunnen onze conversie specialisten in ondersteunen!

Wil je jouw website optimaal inzetten voor conversie? Neem nu direct contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek om jouw situatie te bespreken.

Onze conversie optimalisatie modellen

CRO toepassen is een proces waarin we dieper ingaan op het gedrag van mensen. In dit proces maken we gebruik van een aantal bewezen psychologische modellen. Deze modellen helpen ons om beter inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van jouw (potentiële) klanten.

MBTI-PROFIELEN

De Myer-Briggs Type Indicator, wat ook afgekort wordt tot MTBI, is een model dat de persoonlijkheden van mensen classificeert. Dit model laat voorkeuren in gedrag zien, het kijkt bijvoorbeeld niet naar kennis of vaardigheden.

Er vallen daarom geen slechte of goede types te identificeren met deze profielen. Wat het wel doet is hoe bepaalde persoonlijkheden zich gedragen en dit kan ook doorvertaald worden naar gedrag op een website.

Omdat personen met verschillende gedragsvoorkeuren de website gaat bezoeken is het over het algemeen handig om deze zo in te richten, dat de website voor het meeste gedeelte alle gedragsvoorkeuren kan ondervangen.

Door inzichtelijk te krijgen in welke segment de (meeste) bezoekers vallen, kunnen we heel gericht de principes van Cialdini inzetten.

BEïNVLOEDINGSPRINCIPES CIALDINI

Door de MBTI-profielen te combineren met de overtuigingsprincipes van Cialdini kunnen we de bezoekers op de juiste manier overtuigen. Elk type bezoeker wordt namelijk op een verschillende manier overtuigd om over te gaan tot actie.

Robert Cialdini is een Amerikaanse psycholoog en onderzoekt al meer dan 30 jaar naar factoren van beïnvloeding op mensen. Inmiddels is hij uitgegroeid tot dé autoriteit als het aankomt op het (online) overtuigen en beïnvloeden van mensen. En dat is niet zonder reden. De principes van Cialdini zijn bewezen effectief! Ze behoren wat ons betreft tot de essentiële basis binnen de online marketing aanpak. 

Volgens Cialdini is de reden dat zijn 7 beïnvloedingsprincipes zo goed werken, omdat het richtlijnen zijn die mensen in hun dagelijks leven vertellen hoe ze een keuze moeten maken uit het overweldigende aanbod dat er is. Cialdini’s principes richten zich op ons onbewuste brein dat snel en op de automatische piloot beslissingen neemt. Deze beslissingen zijn enerzijds gebaseerd op iets wat ons is aangeleerd, anderzijds op evolutionaire, genetische ontwikkelingen.

BEHAVIOR MODEL : B=(MAT)+rU

Het gedrag van mensen is lastig te veranderen. Er zijn wel bepaalde vormen van gedrag die je kan uitlokken en andere die je wil voorkomen. Bijvoorbeeld, om oriënterende websitebezoekers om te zetten in klanten moeten er gewenste handelingen, oftewel conversie-acties door ze uitgevoerd te worden. Hoe zorg je ervoor dat dit gebeurt? Dan komt het Fogg Behavior Model goed van pas.

BJ Fogg is een gedragspsycholoog van Stanford University. Hij stelt dat mensen pas in actie komen als er drie elementen op hetzelfde moment plaatsvinden: Motivation (iets willen), Ability (iets eenvoudig kunnen doen) en een Trigger (een prikkel die het gedrag in gang zet). Als iemand een bepaald gedrag niet heeft, dan ontbreekt één van deze elementen, of ze komen niet op hetzelfde moment bij elkaar.

Hoe ziet een CRO proces eruit?

Een CRO proces bestaat uit meerdere stappen hieronder beschreven. Het is belangrijk om te vermelden dat een CRO proces niet eenmalig is. Het is een continu proces waarbij je steeds op zoek gaat naar verbeterpunten en deze aanpakt, zodat je conversie omhoog blijft gaan.

Onderzoek en analyse

We maken een grondige analyse op basis van de huidige websitestatistieken en het gebruikersgedrag. Dit kan door middel van tools zoals Google Analytics, heatmap-analyses en gebruikerstesten.

Hypotheses opstellen en testen

Op basis van de analyse worden hypothesen opgesteld over welke verbeteringen aangebracht worden op de website om de conversie te verhogen.

Er worden verschillende testen uitgevoerd om de opgestelde hypothesen te valideren. Dit doen we bijvoorbeeld door een A/B test uit te voeren, maar dit kan ook een andere test zijn als we werken met beperkte data.

Valideren en rapporteren

De resultaten van een test worden gevalideerd middels rapportages. Deze rapportages delen we met jou en daarnaast geven we ook een mondelinge toelichting bij de testen.

Zo is het duidelijk wat er precies getest is en wat er veranderd kan worden aan de website.

Implementatie & monitoring

De verbeteringen die het meeste effect hebben gehad, worden geïmplementeerd op de live website.

We blijven de prestaties van de website monitoren om te zien of de conversies inderdaad zijn toegenomen en of er verdere verbeteringen nodig zijn.

Continu verbeteren

Het CRO proces is continu, dus er zullen altijd nieuwe hypotheses opgesteld en getest worden om de conversies verder te verhogen

Veel gestelde vragen

Omdat conversie optimalisatie maatwerk is, is het begrijpelijk dat er vragen zijn. Daarom hebben we de veel gestelde vragen hieronder gebundeld.

1. Kan ik CRO doen als mijn data niet op orde is, of met beperkte data?

Dit is zeker mogelijk. We maken gebruik van een aantal testen die bepaalde inzichten mogelijk maken op beperkt websiteverkeer. Dit komt ook terug in de offerte.

2. Kan ik CRO doen zonder tools?

RED IVY heeft zelf de beschikking over een aantal CRO tools. Indien wenselijk kan de tooling verlopen via RED IVY, er wordt dan naast de gefactureerde uren, ook een kleine gebruikers fee gevraagd.

3. Kan ik CRO doen zonder ontwikkelaars binnen mijn bedrijf?

Conversie optimalisatie is ook mogelijk als je geen ontwikkelaars in dienst heb. Zo hebben wij partners die hierin kunnen ondersteunen, of we gaan CRO-trajecten aan waar geen tot weinig doorontwikkeling van de website bij komt kijken.

Als je de conversies wil verhogen op je website dan ben je bij RED IVY in goede handen. Wij hebben conversie optimalisatie specialisten die in elke situatie precies weten welke acties zij moeten ondernemen om tot de juiste optimalisaties te komen. Geen enkele website is hetzelfde namelijk. Daag ons uit voor jouw volgende project.

Deze partijen gingen jou voor:

Organize agile
Incontext logo
Alcomex logo

Daag jij ons uit voor je volgende project?